00:00 / 00:00
25. marts 2008
72. Helhedsplan for skoleområdet
73. Forslag til Indkøbs- og Udbudspolitik
74. Forslag til retningslinier for udbud
75. IT puljer. Ansøgning om anlægsbevilling
76. Forslag til lokalplan nr. 523 - Erhvervsområde syd for Sdr. Borup samt kommuneplantillæg nr. 92 til Kommuneplanen for Randers Kommune
77. Lokalplan 526, Lagerhal for museumstog
78. Byggemodning af 2. etape af Charlotte Amalievej i Ålum. Ansøgning om anlægsbevilling
79. Charlotte Amalievej, kloakanlæg i byggemodning Ansøgning om anlægsbevilling
80. Byggemodning af erhvervsområde ved Virkevangen, etape 2, i Assentoft. Ansøgning om anlægsbevilling
81. Byggemodning af erhvervsområde ved Virkevangen, etape 2, i Assentoft. Kloakanlæg. Ansøgning om anlægsbevilling.
82. Færdiggørelse af Lindelunden, Magnolialunden og Nøddelunden. Ansøgning om anlægsbevilling
83. Færdiggørelse af Gyldenlakvej. Ansøgning om anlægsbevilling
84. Anlæg og finansiering af buslommer på Hadsundvej ud for Lem. Ansøgning om anlægsbevilling.
85. Tillæg til spildevandsplan for den tidligere Sønderhald Kommune - obligatorisk tømningsordning
86. Indkøb af stativer og beholdere til genbrugsordningerne
87. Randersegnens Boligforening, godkendelse af skema A vedrørende opførelse af 48 almene ungdomsboliger ved Randers Sportscollege.
88. Navnerettigheder for kommunale idrætsanlæg
89. Årsberetning om magtanvendelser i døgninstitutioner for børn og unge i Randers kommune 2007
90. SSP-organisation i Randers Kommune
91. Etablering af juniorklub i Langå
92. Afvikling af Flyvervej 5 som døgnbemandede boliger
92. Afvikling af Flyvervej 5 som døgnbemandede boliger
93. Samarbejdsaftale 2008 med Århus Kommune vedrørende Handi-Info
94. Randers Kommune - revisionsberetning nr. 2 - åbningsbalance pr. 1. januar 2007
95. Offentliggørelse af vederlag